Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Historia tylko nasza

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W sobotę 5 maja zakończyła się 22. Sesja Stałej Konferencji Ministrów Edukacji Rady Europy.
Roman Giertych nie zgodził się, aby Polska poparła deklarację końcową Sesji. Sprzeciw Romana Giertycha wywołał punkt deklaracji, mówiący o promowaniu w krajach członkowskich Rady Europy wspólnego podręcznika do historii. Wg Giertycha, nie możemy zgodzić się na rozszerzanie działań Rady Europy na tematy, które do tej pory były wewnętrzną sprawą poszczególnych krajów. Nie ma zgody na mieszanie się w sprawy nauczania historii i religii.

Angielski tytuł podręcznika Rady Europy brzmi „Crossroads of European Histories – Multiple Outlooks on Five Key Moments in the History of Europe”. Wybrane przez autorów pięć przełomowych momentów w historii Europy to: rok 1848, czyli Wiosna Ludów, lata 1912-1913 i wojny bałkańskie, rok 1919 i konferencja wersalska, rok 1945 wraz z konferencjami w Jałcie i Poczdamie oraz rok 1989. Podręcznik zawiera teksty 35 autorów z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumunii, Węgier, Czech, Rosji, Bułgarii, Szwajcarii, Austrii, Chorwacji, Ukrainy, Grecji i Turcji. Autorem rozdziału „Jałta z polskiej perspektywy” jest prof. Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem zakończonej w sobotę w Stambule dwudniowej 22. Sesji Stałej Konferencji Ministrów Edukacji Rady Europy było "Budowanie Europy bliższej ludziom, Europy włączenia społecznego: rola polityk edukacyjnych". W Konferencji udział brały delegacje wszystkich państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej (49 państw – w tym 46 państw członkowskich Rady Europy), przedstawiciele UNESCO, Komisji Europejskiej i zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Stała Konferencja Ministrów Edukacji Rady Europy jest najszerszym, paneuropejskim forum spotkań ministrów, o najdłuższej tradycji; zawsze koncentruje się na jednym wspólnym, ogólnoeuropejskim temacie.
(INTERIA.PL/PAP 05.05)
A. D., 5 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży