Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Gminy wiejskie o obniżeniu wieku szkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Planowana przez rząd dotacja 347 mln zł dla samorządów związana z obniżeniem wieku szkolnego dla sześciolatków to kropla w morzu potrzeb. Dotacja nie obejmuje inwestycji związanych z obniżeniem wieku szkolnego, ani organizacji dowozu. To zadania własne samorządów. Tylko gminy wiejskie potrzebują ponad 167 mln zł na niezbędne inwestycje i 50 mln zł na wyposażenie sal lekcyjnych – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP.

W ankiecie wzięło udział ok. 430 gmin z szesnastu województw. Większość gmin opowiedziała się za obniżeniem wieku szkolnego, jednak spora część ma wątpliwości związane z przygotowaniem szkół na przyjęcie sześciolatków. Za etapowym obniżaniem wieku szkolnego przez najbliższe trzy lata, tak jak zakłada koncepcja MEN, opowiedziało się 26% ankietowanych gmin. Ponad 40% gmin ma wątpliwości i chętnie widziałoby przesunięcie w czasie reformy i jednoczesne objęcie wszystkich sześciolatków obowiązkiem szkolnym. Pozostałe gminy (33%) są przeciwne obniżeniu wieku szkolnego. Główne obawy samorządowców dotyczą pieniędzy na wyposażenie sal lekcyjnych, organizację dowozu i rozbudowę świetlic.

Z sondażu wynika, że ok. 40% gmin nie ma „zerówek” w szkołach. Według danych MEN „zerówek” brakuje w 30% gmin.

Serwis Samorządowy PAP, 18 listopada 2008, Dziennik „Polska”, 24.11.2008
A. B./A. D., 24 listopada 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży