Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Główny Inspektor Pracy apeluje o bezpieczeństwo w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Główny Inspektor Pracy Tadeusz J. Zając w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, apeluje o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkołach i nie lekceważenie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii.

Jak podkreślił GIP, tylko w pierwszym półroczu br. w wypadkach przy pracy w szkolnictwie poszkodowanych zostało ok. 1800 osób. Z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy wynika, że stan techniczny obiektów szkolnych i pomieszczeń, w których przeprowadza się zajęcia lekcyjne wciąż jest niezadowalający. Dotyczy to zwłaszcza pracowni specjalistycznych, ścian i posadzek w klasach i na korytarzach, schodów, poręczy, stolarki okiennej i drzwiowej, sal gimnastycznych, a także boisk szkolnych.

Najczęściej, do wypadków dochodzi wskutek poślizgnięcia, potknięcia i upadku z wysokości, na co ma również wpływ stan techniczny obiektów, w których prowadzone są lekcje.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oraz określenia, jeśli to konieczne, sposobów poprawy niezadowalającego stanu.

Serwis Samorządowy PAP, 2.09.2009
A.B./A.D., 2 września 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży