Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Gazeta Prawna omawia wyniki kuratoryjnych kontroli w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dziennik Gazeta Prawna opublikował w grudniu kilka kolejnych tekstów, podsumowujących dotychczasowe wyniki, zebrane przez kuratoria w ramach kontroli szkół. Jest to próba podsumowania kontroli, prowadzonej według zasad nowego, zmienionego systemu nadzoru. Kuratorzy sprawdzili już ponad 2 tys. placówek oświatowych, a do 2015 r. mają skontrolować wszystkie.

Wg Gazety Prawnej, dotychczasowe kontrole ujawniają przede wszystkim, że nauczyciele i nauczycielki wciąż uczą według starych schematów, nie wykorzystują narzędzi multimedialnych, uczą pod egzaminy, nie prowadza indywidualnych zajęć z uczniami,.

Problemy dotyczą placówek na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od przedszkola aż do liceum. ORE, odpowiedzialne m.in. za ewaluację, twierdzi, ze nie ma pomysłów wspomagających kulejące szkoły. Joanna Berdzik, szefowa ORE, powiedziała Gazecie Prawnej, że dyrektorzy powinni sami wypracować programy naprawcze.

Informując o tegorocznej kontroli szkół i przedszkoli, prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego, Gazeta Prawna podkreśla, że z danych, zebranych przez kuratoria wynika, że na wszystkich etapach edukacji kwestionowana jest współpraca szkoły z rodzicami, choć od kilku lat stanowi ona ustawowy obowiązek. Źle oceniany jest model prowadzenia lekcji a szkoła nie pomaga uczniom rozwijać ich zainteresowań. Eksperci wskazują, że szkoły obarczają uczniów winą za porażki.

W przypadku przedszkoli najsłabiej wypadają te elementy, które zależą od dostępności środków finansowych, czyli warunki lokalowe i brak działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Szkołom podstawowym zarzuca się, że nie uczą myślenia. Najsłabiej przez kontrolujących oceniane jest nabywanie przez uczniów umiejętności i wiadomości. Potwierdza to wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, na których najgorzej wypadają odpowiedzi, które wymagają umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Część nauczycieli korzysta z gotowych testów publikowanych przez różne wydawnictwa. Nauczyciele nie analizują także indywidualnych wyników testów.

Z kolei kontrolując gimnazja, wizytatorzy i wizytatorki ocenili poziom nauczania jako nieefektywny. Głównym problemem w szkołach, jak twierdzi Gazeta Prawna, jest rosnąca agresja uczniów. Kolejnym: niska jakość edukacji. Uczniowie i uczennice uzyskują niższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu z tymi, które osiągnęli na teście szóstoklasisty. W ostatnich latach średni wynik uczniów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego wynosił mniej niż połowę możliwych do zdobycia punktów. Nieco lepiej wypadła część humanistyczna, ale i tu średni wynik wyniósł niewiele ponad 50 proc. maksymalnej liczby punktów.

Gazeta Prawna, 12.12.2011, 14.12.2011, 15.12.2011, 19.12.2011
A.B./A.D., 19 grudnia 2011

Zobacz też:
Nadzór pedagogiczny według nowych zasad (luty 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży