Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Fundacja Helsińska o indywidualizacji nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Indywidualne podejście do dziecka w polskiej szkole praktycznie nie istnieje. A żeby dostać się do specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, który określi, jakie dziecko ma potrzeby, trzeba czekać w kolejce nawet rok – wynika z badania, które przeprowadziła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w 121 szkołach w województwach: mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, łódzkim i lubuskim.

Raport Fundacji Helsińskiej omawia Rzeczpospolita. Z raportu wynika, że brakuje dobrego systemu pomocy dzieciom, które potrzebują pomocy ze względu np. na różne niepełnosprawności albo problemy z uczeniem się, ani wybitnie uzdolnionym. Wspieranie tych, które mają problemy, ogranicza się zwykle do zajęć wyrównawczych.

Według Elżbiety Czyż z HFPC jeszcze gorzej jest z nauczaniem zdolnych: „Nauczyciele nie potrafią odkrywać talentów tych dzieci. A nawet dokładnie ich policzyć, bo nie ma definicji ucznia zdolnego”.

Raport trafi do MEN z rekomendacją, by nauczycieli wsparli specjaliści, którzy pomogą np. dobrać metody nauki.
„Zdajemy sobie sprawę, że obecnie szkoła jest nastawiana na uczenie klasy bez zwracania uwagi na indywidualne potrzeby uczniów” – powiedział Rzeczpospolitej Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. Rzecznik podkreśla, że resort właśnie wprowadza zmiany, które zakładają opracowanie systemu pracy z uczniami zdolnymi, pracę specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych bezpośrednio w szkołach, wyszkolenie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb uczniów i zgodnych z nimi metod pracy.

Rzeczpospolita, 1.12.2010
A.B./A.D., 1 grudnia 2010

Zobacz też:
W szkołach nadal stare metody
Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży