Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas przekazała 28.02. organizacjom skupiającym rodziców uczniów zaproszenie do udziału w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami.

Forum Rodziców ma mieć charakter otwarty, a chęć udziału w jego pracach mogą zgłaszać organizacje rodzicielskie, które spełnią kryteria, określone przez MEN. Na każde spotkanie Forum Rodziców zapraszani będą stali członkowie oraz nie więcej niż pięć spośród pozostałych zgłoszonych organizacji.

Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl/rodzice

MEN, 28.02.2012
A.B./A.D., 28 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży