Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Finansowanie przedszkoli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Obecnie istniejące przedszkola finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe gmin doprowadziły do zamknięcia między 1990 a 2001 rokiem ponad 30% przedszkoli; większość z nich to były przedszkola w małych miejscowościach i na wsi. Szansą na poprawę sytuacji mogą być środki unijne na lata 2007-2013.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował inicjatywę ustawodawczą, według której środki na prowadzenie przedszkoli powinny pochodzić z budżetu państwa.

Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP uważa, że zapotrzebowanie na przedszkola gwałtownie rośnie, wzrasta również liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Jego zdaniem, bez zmiany finansowania samorządy będą oszczędzać na przedszkolach. Jeśli po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego sześciolatki będą objęte subwencją oświatową, wówczas samorządy będą mogły więcej środków przeznaczyć na wychowanie przedszkolne.

MEN planuje, aby w najbliższych dwóch latach liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym zwiększyła się z 44 proc do 60 proc. Dzieci mają uczęszczać nie tylko do tradycyjnych przedszkoli, ale także do punktów i zespołów przedszkolnych, czyli tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

Serwis Samorządowy PAP, 10.03.2008
I. D., 10 marca 2008

Zobacz też:
Co może się zmienić w Ustawie

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży