Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

EWD – pomiar jakości nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to metoda pomiaru jakości nauczania, która opiera się na porównaniu sprawdzianu szóstoklasisty z egzaminem gimnazjalnym albo egzaminu gimnazjalnego z maturą z polskiego i matematyki.

Jak przypomina Gazeta Wyborcza, w Polsce takie badania trwają od 2005 roku; prowadzą je specjaliści, pod okiem CKE. Efektem ich pracy jest internetowa wyszukiwarka - www.ewd.edu.pl - wszystkich gimnazjów, ogólniaków i techników w Polsce, która ocenę szkoły pokazuje jako wykres z elipsą. W zależności od ułożenia elipsy rezultat jest lepszy lub gorszy.

W badaniach EWD dobrze wypada wiele spośród tych szkół, które w oświatowych rankingach nigdy nie były na szczycie. Tradycyjne rankingi skupiają się na wynikach egzaminów, nie uwzględniają potencjału, z jakim uczniowie i uczennice przyszli do szkoły. Renomowane gimnazja i licea to bardzo część to szkoły, które przeprowadzają na wejściu ostrą selekcję: przyjmują świetnych uczniów i takich wypuszczają. EWD dowartościowuje te szkoły, do których nie dostają się prymusi, ale jakość nauczania jest wysoka, więc uczniowie i uczennice robią spore postępy. Nowa metoda pomiaru może pokazać, jaki wpływ na uczniów ma edukacja w konkretnej szkole.

„Gazeta Wyborcza” zamieszcza także rozmowę z dr hab. Romanem Dolatą z Wydziału Pedagogicznego UW, koordynatorem projektu EWD. Dr Dolata podkreśla, że w Polsce metoda EWD jest stosowana do analizy wyników egzaminacyjnych w gimnazjach od 2006 roku, w liceach i technikach pilotażowo od tego roku. Wykorzystując wyniki sprawdzianu w klasie VI, egzaminu gimnazjalnego i matury, metoda pozwala ocenić wkład szkoły w wyniki końcowe: określić postęp w zdobywaniu wiadomości i umiejętności w grupie uczniów - poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.

EWD nie stosuje się w szkołach podstawowych bo brakuje porównywalnej informacji, z czym dzieci przychodzą do klasy pierwszej albo chociaż czwartej. Pierwsze analizy EWD dla podstawówek będą dopiero w 2014 r. na podstawie planowanych w bieżącym roku badań umiejętności klas trzecich. – mówi dr Dolata.

Gazeta Wyborcza, 12.04.2011

Komentarz Redakcji Monitora:
Pomysł mierzenia Edukacyjnej Wartości Dodanej sam w sobie jest znakomity: dobrze zbadane, EWD pozwoliłoby rzeczywiście wskazać, które szkoły naprawdę pomagają uczniom i uczennicom robić postępy, a które zawdzięczają swoje wyniki na egzaminach ostrej selekcji, przeprowadzanej na wejściu. Jest jedno, niestety poważne, "ale": mierzenie EWD wymaga, aby sprawdziany i egzaminy, przeprowadzane na zakończenie poszczególnych etapów nauczania, były porównywalne. Może zatem oznaczać konieczność coraz dalej posuniętej standaryzacji testów. Problem z testami zaś polega m.in. na tym, że im więcej ich na egzaminach, tym trudniej orzec, czy badają jeszcze cokolwiek, poza umiejętnością zdawania testów...
A.D.
A.B./A.D., 12 kwietnia 2011

Zobacz też:
Lista najlepszych małopolskich gimnazjów według edukacyjnej wartości dodanej i wyników egzaminów (wrzesień 2009)
Szkoły sukcesu w Poznaniu (październik 2009)
Co nie gra w EWD? (maj 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży