Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Europa: przeciwdziałanie przemocy w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Polskim Biurze Eurydice (Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji) działającym przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został opracowany raport dotyczący sposobów przeciwdziałania przemocy i agresji w szkołach wybranych krajów Europy. Jego lektura może okazać się pouczająca dla nauczycieli, dyrektorów szkół, władz samorządowych i rodziców, a przede wszystkim dla samego ministra edukacji i podległych mu urzędników. W opracowaniu znajduje się sporo rozwiązań zarówno systemowych, jak i lokalnych oraz przykłady dobrych praktyk, które z powodzeniem mogłyby wykorzystać poszczególne szkoły, samorządy czy ministerstwa. W wielu krajach Unii Europejskiej w przeciwdziałanie przemocy i agresji włącza się resort zdrowia, spraw wewnętrznych czy sprawiedliwości.
W 2004 roku Rada Europy ogłosiła „Kartę dla demokratycznych szkół bez przemocy”, która określa sposób, w jaki szkoła może pozytywnie reagować na przemoc poprzez angażowanie nauczycieli i innych pracowników, uczniów, rodziców i środowisk lokalnych.
I. D., 6 maja 2007

Zobacz też:
Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji - Raporty Polskiego Biura EURYDICE

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży