Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Episkopat w sprawie zajęć z religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W reakcji na zmianę przepisów dotyczących nauczania etyki w szkołach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ostrzegła, że wszyscy katolicy zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach religii.

Zdaniem Kościoła katolickiego, "wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach". Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zaś "zapisać swe dzieci na lekcje religii.

Konsekwencje wyboru etyki mogą być dla katolików - zdaniem episkopatu - poważne. "Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie" - czytamy w oświadczeniu.

Głos Nauczycielski, 12.09.2014
A.B., 12 września 2014

Zobacz też:
Wyprowadzić religię z przedszkoli i szkół, felieton, grodzień 2012
Znów o religii: biskupi chcą więcej (czerwiec 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży