Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Eksperci o bolączkach szkół wyższych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polska może się pochwalić jednym z najwyższych w Europie wskaźników powszechności studiów (według OECD w 2007 r. wynosił 31 proc. w grupie wiekowej 20 – 29 lat). Kształci się 1,93 mln osób. „Tylko państwa skandynawskie i Słowenia mają wyższe współczynniki” – mówił prof. Stefan Jackowski na konferencji konsorcjum Ernst & Young oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Na zlecenie Ministerstwa Nauki konsorcjum przygotowuje strategię rozwoju szkolnictwa wyższego.

7 stycznia przedstawiło diagnozę jego stanu. Liczba studentów jest jednym z niewielu plusów. „Rzeczpospolita” ujawniła, że do bolączek, jakie wytykają eksperci, należą rozwinięte na niespotykaną w Europie skalę niestacjonarne studia płatne. 58 proc. studentów uczelni publicznych i niepublicznych płaci za naukę.

Poza tym studenci nie zawsze otrzymują wykształcenie dobrej jakości. Na kierunkach społecznych na doktora habilitowanego przypada 300 studentów, na pedagogicznych – nawet 500.

Z kolei uczelnie niepubliczne niemal nie mają własnej kadry. Eksperci podają, że z 18 tys. etatów tylko dla 900 osób są one pierwszym miejscem pracy.

Ekspert wskazał też na dysproporcję między liczbą doktorantów a otwartymi przewodami doktorskimi. Na 32 tys. doktorantów w 2008 r. 7 tys. miało otwarty przewód doktorski.

W lutym konsorcjum ma upublicznić strategię, w której zawarte będą recepty na poprawę stanu uczelni.

Rzeczpospolita, 8.01.2010
A.B./A.D., 8 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży