Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ekologiczne szkoły nagrodzone

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 130 placówek nagrodzono w tym roku szkolnym w programie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. W ramach programu szkoły podstawowe i średnie, przedszkola, gimnazja otrzymują bezpłatne wsparcie Fundacji RECAL w przygotowaniu i realizacji edukacji recyklingowej.

Celem programu jest m.in. prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie korzyści płynących z odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach, podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej.

Do końca 2009 roku Fundacja RECAL przeprowadziła 345 szkoleń w zakresie recyklingu na przykładzie alu-puszek dla prawie 12 tysięcy nauczycieli. Program realizowany jest przy współpracy z ponad 200 partnerami lokalnymi z terenu całego kraju. Należą do nich przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, związki gmin) i firmy komunalne, ale także centra edukacji ekologicznej, ośrodki doskonalenia nauczycieli, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz punkty skupu surowców wtórnych.

Serwis Samorządowy PAP, 10.06.2010
A.B./A.D., 10 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży