Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzaminy wstępne dla posiadaczy „starej” matury

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za organizowaniem egzaminów wstępnych dla osób posiadających tzw. starą maturę.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawą przyjęcia na studia jest egzamin maturalny. Jednak zdaniem rzecznika to sformułowanie dotyczy tylko kandydatów z tzw. nową maturą, która powszechnie obowiązuje od 2005 roku.

Niektóre szkoły wyższe zamiast egzaminów wstępnych przeliczają oceny ze starego świadectwa dojrzałości na punkty. Według rzecznika jest to postępowanie kontrowersyjne, gdyż zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przeliczanie ocen nie może być uznane za tożsame z egzaminem. Niekonstytucyjne, zdaniem Rzecznika jest również stosowanie parytetów, czyli dzieleniu limitu miejsc pomiędzy nowych i starych maturzystów. Dlatego zwrócił się do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej z prośbą o stworzenie zasad rekrutacji zapewniających równy dostęp do nauki.

Gazeta Prawna, 19.02.2008
I. D., 19 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży