Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzaminy kończące gimnazjum

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
27 kwietnia rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. We wtorek odbyła się część humanistyczna, w środę 28 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza, a w czwartek 29 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego. Do egzaminów przystąpiło ponad 450 tysięcy uczniów i uczennic z 7 tysięcy gimnazjów.

Pierwszy dzień egzaminów to test z przedmiotów humanistycznych. Pytania dotyczyły języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Uczniowie i uczennice analizowali fragment Biblii z sądem króla Salomona, fragment „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza (w którym Jurand wybacza Krzyżackiemu rycerzowi). Był też do interpretacji fragment z „Władcy pierścieni” Tolkiena, a wiedzę historyczną sprawdzono na rozkazie gen. Okulickiego rozwiązującym Armię Krajową. Ostatnie, najwyżej punktowane zadanie to rozprawka, w tym roku jej temat brzmiał: „Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją?”.

Uczniowie mieli także wymienić trzy różne sposoby legalnego wpływania obywateli na decyzje władz gminy i ocenić, który z nich jest najbardziej i najmniej skuteczny.

Jak wyśledziły media, w teście gimnazjalnym pojawił się błąd: tytuł trylogii Tolkiena, który brzmi "Władca pierścieni" (ang. The Lord of the Rings), zamieniono w arkuszu na "Władca pierścienia".

Po raz pierwszy od 2002 roku, od kiedy odbywa się egzamin, temat rozprawki nie odwołuje się do żadnego dzieła literackiego, dzieła sztuki czy wydarzenia historycznego. Z kolei do udzielania odpowiedzi na inne pytania wystarczyło przeczytanie fragmentów dzieł przytoczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Jest to zapewne efekt sprawy sprzed dwóch lat, kiedy to jedno z najwyżej punktowanych w arkuszu pytań odwoływało się do lektury, która, jak okazało się po zakończeniu egzaminów, nie we wszystkich szkołach została omówiona.

O teście matematyczno-przyrodniczym, który przeprowadzono drugiego dnia, uczniowie i uczennice mówili podobno, że pytania były dość ciężkie, przy czym stosunkowo prosta była matematyka, trudniej było z geografią i fizyką.

Głównym wątkiem egzaminu był węgiel – jako pierwiastek chemiczny, ale także jako skała osadowa np. węgiel kamienny i brunatny. W arkuszu znalazło się 36 zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Były to zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.

Gimnazjaliści - posługując się diagramami, wykresami i tabelami - musieli m.in. określić udział węgla w masie biosfery, ustalić kolejność wydarzeń geologicznych (podany przekrój geologiczny ze złożem węgla brunatnego), a także podać wzór radioaktywnego gazu, który powstał w wyniku rozkładu materiału organicznego. Wśród zadań były też takie, które odnosiły się do przedstawionego fragmentu układu okresowego pierwiastków. Uczniowie i uczennice mieli np. podać nazwę pierwiastka o określonych właściwościach.

Wśród zadań matematycznych pojawiło się m.in. pytanie dotyczące karatów jako jednostki masy kamieni szlachetnych. Po przedstawieniu danych uczniowie mieli obliczyć liczbę karatów 105 brylantów wykonanych z największego dotychczas znalezionego diamentu noszącego nazwę "Cullinan". Jedno z poleceń wymagało także obliczenia objętości "Cullinana", przy założeniu, że jego gęstość wynosi 3,2 g/cm sześc.

Trzeciego dnia egzaminów uczniowie i uczennice pisali testy z języka obcego. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że przebiegł bez zakłóceń. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej gimnazjalistów wybrało na egzaminie język angielski. Do testu z tego języka przystąpiło ok. 350 tys. uczniów, z blisko 450 tys. zdających egzamin. Test z języka będzie brany pod uwagę w rekrutacji do szkół średnich dopiero za dwa lata.

Prace egzaminacyjne są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów i egzaminatorki. Karty odpowiedzi, na których znajdują się odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów i uczennice) oraz wyniki uzyskane za wykonanie zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, a następnie wyniki zapisuje w bazie danych. Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista i gimnazjalistka otrzymuje natomiast wystawione przez OKE zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.
Wszystkie informacje o egzaminach znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej CKE.

CKE, 26 kwietnia 2010, Gazeta Wyborcza, 27–28.04.2010, Rzeczpospolita, 28.04.2010, Gazeta Wyborcza, Dziennik, 28.04.2010, Gazeta Wyborcza, 29.04.2010
A.B./A.D., 29 kwietnia 2010

Zobacz też:
Sprawa pytania nr 32: analiza (maj 2008)
Egzamin gimnazjalny (kwiecień 2009)
Egzamin gimnazjalny – co zrobić z przeciekiem? (kwiecień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży