Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzaminy gimnazjalne i matury - informacje o wynikach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uczniowie i uczennice III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 47 proc. pkt, z z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 61 proc. pkt., a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 50 proc. pkt. Jeśli chodzi o matury, egzamin zdało 80 proc. uczniów spośród 340 tys., którzy do niego przystąpili. 13 proc. będzie mogło w sierpniu zdawać poprawkę, reszta, tj. 7 proc. czeka powtórka egzaminu w przyszłym roku.

Jak przypomniała minister edukacji Krystyna Szumilas, prezentując wyniki egzaminu gimnazjalnego, tegoroczni uczniowie i uczennice III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nowa podstawą programową nauczania oraz w kwietniu pisał egzamin według nowych zasad.

Egzamin składa się z trzech części: egzaminu z wiedzy humanistycznej, egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej i egzaminu z języka obcego. Nowością jest to, że wyodrębnione zostały zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

Po raz pierwszy też w tym roku egzamin z języka obcego składał się z dwóch poziomów: podstawowego - obowiązkowego dla wszystkich i rozszerzonego, do którego przystąpili tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 85 proc. uczniów.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 63 proc. punktów możliwych do uzyskania, z języka niemieckiego - 57 proc. pkt., z rosyjskiego - 65 proc. pkt., z francuskiego - 69 proc. pkt., z hiszpańskiego - 71 proc. pkt., z włoskiego - 62 proc. pkt.

Średni wynik uzyskany z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to 46 proc. możliwych punktów, z niemieckiego - 33 proc. pkt., z rosyjskiego - 38 proc. pkt. z francuskiego - 63 proc. pkt., z hiszpańskiego - 69 proc. pkt. i z włoskiego - 68 proc. pkt.

Pełniący obowiązki dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski podkreślił, że wyników tegorocznego egzaminu nie da porównać z wynikami uzyskiwanymi przez gimnazjalistów w poprzednich latach. Zmiany w egzaminie dotyczą nie tylko formuły testu, zupełnie inaczej budowane były także zadania - miały one sprawdzać umiejętności złożone (np. kojarzenie faktów przetwarzania wiadomości, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, krytycznego myślenia i wnioskowania), były one także sprawdzane z inny sposób - nie według klucza, tylko w sposób całościowy.

Z informacji przygotowanej na piśmie przez CKE wynika, że gimnazjaliści "zupełnie dobrze sobie poradzili z zadaniami nowego typu". Duży odsetek uczniów i uczennic opanował jedną z najtrudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętności rozumowania i argumentowania. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających czytania i interpretowania mapy oraz czytania ze zrozumieniem.

Egzamin - według CKE - wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy wyników doświadczenia, w przypadku języków obcych nowożytnych - umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, a w przypadku matematyki - techniczna, ale ważna umiejętność wykonywania działań na potęgach, która jest przydatna w analizie zagadnień związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia lub uczennicy do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.

Jeśli chodzi o matury, tegoroczny egzamin maturalny zdało 80 proc. uczniów i uczennic spośród 340 tys., którzy do niego przystąpili. 13 proc. będzie mogło w sierpniu zdawać poprawkę, reszta, tj. 7 proc. czeka powtórka egzaminu w przyszłym roku.

Wg informacji, podanej przez CKE, do matury przystąpiło w sumie 342 531 osób, w tym 330 tys. tegorocznych absolwentów i absolwentek. Najlepiej poradzili sobie uczniowie z liceów ogólnokształcących, gdzie odsetek sukcesów wyniósł 89 proc. W technikach wynosił on 70 proc., w liceach profilowanych - 57 proc., w liceach uzupełniających - 27 proc., a w technikach uzupełniających - 22 proc.

Odsetek sukcesów z matematyki wyniósł w tym roku 85 proc., z języka polskiego - 97 proc., języka angielskiego - 91 proc., języka niemieckiego - 96 proc., a języka rosyjskiego - 89 proc.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego publikuje na swoich stronach Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Gazeta Wyborcza, 21.06.2012, Głos Nauczycielski 28.06.2012
A.D., 28 czerwca 2012

Zobacz też:
Egzamin gimnazjalny wg nowych zasad (kwiecień 2012)
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów i szóstoklasistek (maj 2012)
Atak hakerów na stronę CKE (maj 2012)
Egzaminy zewnętrzne - jak o nich rozmawiać. Raport Społecznego Monitora Edukacji

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży