Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzaminy gimnazjalne: humanistyka pod znakiem patriotyzmu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prawie 430 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju pisało 12, 13 i 14 kwietnia egzamin kończący gimnazjum. Pierwszego dnia egzaminu odbył się sprawdzian humanistyczny, drugiego - matematyczno-przyrodniczy, trzeciego - sprawdzian z języków obcych.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. W całej Polsce uczniowie i uczennice piszą takie same testy. Zakodowane prace dostaną do sprawdzania egzaminatorzy i egzaminatorki z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki ogłoszone zostaną w połowie czerwca. Test humanistyczny obejmuje pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Test matematyczno-przyrodniczy zawiera elementy biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki.

W tym roku w teście humanistycznym tematem przewodnim był patriotyzm. "Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji" - to temat rozprawki. Gimnazjaliści mieli też za zadanie m.in. napisać podanie do dyrektora szkoły w sprawie dofinansowania szkolnego muzeum, wykazać, że Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski i Józef Piłsudski „zasłużyli na miano patriotów” oraz uzasadnić, że „Karol Wojtyła po wyborze na papieża pozostał patriotą”.

13 kwietnia uczniowie i uczennice pisali test matematyczno-przyrodniczy. W teście było 36 zadań, zamkniętych i otwartych. Wymagały m.in. czytania map, analizowania schematów (w tym układu krwionośnego człowieka). W jednym z zadań uczniowie mieli zamieszczoną tabelę z czterema taryfami, jakie firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów. Na jej podstawie mieli obliczyć wysokość rachunku telefonicznego przy wyborze jednej z taryf, a porównując taryfy, wybrać najkorzystniejszą z ofert przy danym limicie czasu połączeń.

Jeśli chodzi o język obcy, aż 340 tysięcy gimnazjalistów i gimnazjalistek spośród 430 tys. zdających wybrało egzamin z języka angielskiego. Wyniki tego testu jeszcze w tym roku nie są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej – to się w przyszłości zmieni.

Jak podaje Rzeczpospolita, do kilku szkół Komisja Egzaminacyjna nie dostarczyła płyt z nagraniami. „ Do kilku, prawdopodobnie do trzech szkół nie dostarczono odpowiednich płyt CD z nagranymi tekstami. Na brak tych płyt nie zwrócili uwagi, ani przewodniczący, ani członkowie zespołów egzaminujących. W szkołach, których dotyczyło to zdarzenie uczniowie automatycznie nie mogli wysłuchać nagrań i rozwiązać części zadań. Uczniowie ci będą musieli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym” - powiedział p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

Arkusze egzaminacyjne opublikowane zostały na stronie internetowej CKE.

Jak przypomina Gazeta Prawna, tegoroczny egzamin gimnazjalny jest ostatnim przeprowadzanym według dotychczasowych zasad. W przyszłym roku szkolnym egzamin gimnazjalny zdawać będzie pierwszy rocznik gimnazjalistów uczących się zgodnie z nową podstawą programową. Ich egzamin będzie składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę - w części humanistycznej wyodrębnione będą zadania z języka polskiego, a w części matematyczno-przyrodniczej - zadania czysto matematyczne. Według MEN, ma to umożliwić obserwację postępów, jakie uczniowie poczynili w tych przedmiotach na różnych etapach swojej nauki - na zakończenie szkoły podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.

11.04.2011, Gazeta Wyborcza, 12, 13.04.2011, Gazeta Wyborcza, 14.04.2011, Rzeczpospolita, 14.04.2011
A.B./A.D., 14 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży