Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzamin maturalny 2015 - informacja MEN, wywiad z ministrą

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN opublikowana została obszerna informacja dotycząca egzaminu maturalnego 2015.

W informacji podano daty i godziny trwania egzaminów, zmianę zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym oraz towarzyszące im zmiany formalne. Wymieniono wszystkie przedmioty obowiązkowe do których przystąpi łącznie około 310 500 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2014/2015 oraz najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty dodatkowe.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 434 różnego rodzaju arkusze oraz 82 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu).

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Ministra edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła o zmianach w egzaminie maturalnym także Gazecie Wyborczej. Zgodnie z nową formułą matur na egzaminie pojawią się nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk położony ma zostać na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Zmodyfikowane zostały m.in. egzaminy pisemne z języka polskiego, zarówno na obowiązkowym poziomie podstawowym, jak i na rozszerzonym.

Ministra edukacji przypomniała, że matura pełni dwie funkcje: jest egzaminem dojrzałości, ale równocześnie egzaminem wstępnym na wyższe uczelnie. "Dlatego ważne jest, żeby miała swoją wagę, żeby nie była takim egzaminem, przez który przechodzi się zawsze, kiedy się do niej przystąpi, ponieważ po to, żeby pójść dalej, studiować, trzeba mieć dobrze przygotowany grunt" - powiedziała. Dodała, że ma nadzieję, że "wszyscy z 310 tys. maturzystów doskonale się przygotowali i pójdzie im jak po maśle". Minister zaznaczyła, że potrzebne były zmiany, bo oprócz wiedzy matura ma sprawdzać umiejętność samodzielnego myślenia. "Dlatego odeszliśmy od prezentacji z języka polskiego (na ustnym egzaminie - PAP), bo te prezentacje często były przygotowywane wcześniej i nie zawsze samodzielnie. Uznaliśmy, że żeby wszyscy mieli równe szanse powinniśmy skupić się na tym, co na egzaminie".

Abiturienci i abiturientki z liceów muszą zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na jednym - podstawowym poziomie. Dodatkowo trzeba też będzie przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.

Zgodnie ze starymi zasadami osoby zdające mogły, ale nie musiały przystępować do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Według MEN, w latach ubiegłych co trzecia zdająca osoba nie zdawała ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji postanowił to zmienić.

Abiturienci i abiturientki z liceów będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę – zamiast przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji zdający będzie losował zadanie przygotowane przez CKE. Będzie ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji.

MEN, 24.04.2015, Gazeta Wyborcza 4.05.2015
A.B., SK, 4 maja 2015

Zobacz też:
Drugi list Monitora Edukacji do Ministry Krystyny Szumilas (luty 2013)
Matura ustna z języka polskiego: odpowiedź MEN (czerwiec 2013)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży