Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacyjny sondaż CBOS

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według najnowszego sondażu CBOS, 79% Polaków uważa, że dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat. Tylko 16% opowiada się za obniżeniem wieku szkolnego o rok. Nawet, gdy CBOS zadał im pytanie mogące sugerować odpowiedź, tzn. „czy edukacja szkolna w Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, powinna zaczynać się od 6-ego roku życia” odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł jedynie 40%, 50% badanych nadal sprzeciwiło się propozycji. Ogromna większość badanych – bo 68% – jest zwolennikiem zagwarantowania 5-latkom możliwości bezpłatnej edukacji przedszkolnej. Natomiast tylko 39% ankietowanych opowiada się za wprowadzeniem obowiązku przedszkolnego dla 5-latków, 54% sprzeciwia się przymusowi kształcenia maluchów.

Respondenci mają dobrą opinię na temat poziomu nauczania w szkołach publicznych. 66% dobrze ocenia kształcenie w szkołach podstawowych i licealnych. O kiepskim poziomie mówi tu tylko 21% badanych. Gorsze opinie mają gimnazja i szkoły zawodowe, gdzie odpowiednio – 25 i 24% respondentów jest przekonanych o niskim poziomie nauczania. Mimo to 58% badanych w przypadku gimnazjów i 49% w przypadku „zawodówek” wyraża się przychylnie o poziomie nauczania w tych placówkach.

CBOS przeprowadził badania z zakresu „Czy Polacy są nowocześni” oraz „Polacy o proponowanych zmianach w systemie edukacji”.

Głos Nauczycielski, MEN, Rzeczpospolita, 27.11.2008
A. B./A. D., 27 listopada 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży