Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja w programach wyborczych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
PiS chce, by do szkoły szły dzieci siedmioletnie, ale by rodzice mogli posłać swoje dziecko do szkoły wcześniej.

Według Zjednoczonej Lewicy o posłaniu do szkoły decydowałyby nieobowiązkowe konsultacje psychologiczne a szkoły i program nauczania powinny być dostosowane do potrzeb sześciolatków. Pozostałe partie nie poruszają tego tematu albo nie przewidują zmian .

Zjednoczona Lewica i PiS są za likwidacją gimnazjów. Ich zdaniem trzeba przywrócić ośmioklasowe szkoły podstawowe i wydłużyć licea do lat czterech. Zdaniem kandydatów Zjednoczonej gimnazja przyczyniły się jedynie do kumulacji problemów wychowawczych (tymczasem z ostatniego raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że przemoc częściej występuje w podstawówkach niż gimnazjach).

PO jest za pozostawieniem gimnazjów, chciałaby jednak znieść obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Zdaniem PO wystarczy, by test pisali uczniowie z 10 proc. losowo wybranych szkół, bo sprawdziany mają obecnie zbyt dużą rangę

W centrum uwagi partii jest także status zawodowy nauczycieli. PiS chce, by stali się pracownikami państwowymi i mieli większe możliwości awansu zawodowego, także po uzyskaniu tytułu nauczyciela dyplomowanego. PO chce wprowadzić nowy system wynagradzania i awansowania nauczycieli, uzależniony od efektów pracy.

Za utrzymaniem Karty nauczyciela są Zjednoczona Lewica i Partia Razem. Ta ostatnia chce zakazać podpisywania dziewięciomiesięcznych kontraktów, zostawiających młodych pedagogów bez dochodów w czasie wakacji.

Rzeczpospolita, 19.10.2015
A.B. , 19 października 2015

Zobacz też:
Debata telewizyjna partii politycznych na temat programów edukacyjnych - notatka (październik 2007)
Analiza programów wyborczych – tylko co my mamy analizować?(październik 2007)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży