Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja w programach wyborczych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna informuje, jakie miejsce zajmuje edukacja w programach poszczególnych partii.

Platforma Obywatelska stawia na edukację już w pierwszym rozdziale programu wyborczego. Mówi o współfinansowaniu przedszkoli z budżetu państwa, darmowych e-podręcznikach, filozofii jako nowym przedmiocie dla licealistów oraz elastyczniejszych formach zatrudniania kadry nauczycielskiej. Prawo i Sprawiedliwość postuluje o przesunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków do 2020 roku oraz odgrzewa pomysły byłego szefa resoru edukacji Romana Giertycha – czyli obowiązkowe mundurki, Narodowy Instytut Wychowania i specjalne szkoły dla chuliganów.

Platforma i SLD mówią o współfinansowaniu przedszkoli z budżetu państwa. Jednak żadna z tych partii nie wskazuje, od kiedy państwo wsparłoby samorządy, ani w jakiej wysokości. PiS zapowiada darmowe publiczne przedszkola w pełnym wymiarze godzin, nie wszystkie dzieci miałyby jednak dostęp do całkowicie nieodpłatnej opieki. Partia Kaczyńskiego nie wskazuje, kto miałby te cele finansować. Szacuje się, że bezpłatna opieka przedszkolna nad dziećmi w wieku 3 – 5 lat to wydatek co najmniej 2 mld zł.

PO zapowiada większą elastyczność w zatrudnianiu i wynagradzaniu nauczycieli. Obecny system awansu zawodowego oraz płac ma być przekształcony w model motywacyjny. Do 2015 roku uczniowie klas IV – VI mieliby dostać darmowe interaktywne podręczniki do nauki wszystkich przedmiotów, które zastępowałyby klasyczne. PO zapowiada wyposażenie gimnazjów w doradztwo zawodowe, a program liceum ma być rozszerzony o naukę zagadnień związanych z prawem i przedsiębiorczością. Z kolei pracodawcom PO chce dać możliwość tworzenia szkół przyzakładowych. Wszystkie szkoły mają dostać możliwość korzystania z poszerzonej oferty darmowych obiadów.

PiS w swoim programie zwraca przede wszystkim uwagę na kwestie wychowawcze. Zapowiada powrót do lansowanego przez Romana Giertycha programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, czyli obowiązkowych mundurków, monitoringu i ośrodków wychowawczych o zaostrzonym rygorze. Negatywna ocena z zachowania miałaby też wpływać na promocję uczniów. Nad wszystkimi tymi kwestiami miałby czuwać Narodowy Instytut Wychowania. PiS mówi także o ponownym wzmocnieniu nadzoru pedagogicznego w postaci kuratorów oświaty. Kolejnym odejściem od reform PO miałby być powrót do podstawy programowej dającej ogólne wykształcenie, a nie jak chce Hall, dość wąskie specjalizacje. PiS chce także do podstawy programowej włączyć wychowanie patriotyczne. Budżet państwa finansowałby wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej, także znajdujących się poza granicami kraju.

SLD jako jedyna partia zwraca uwagę na potrzebę reformy szkolnictwa zawodowego. Proponuje, by przedsiębiorcy mieli realny wpływ na tworzenie tego segmentu edukacji. Firmy miałyby możliwość planowania, organizowania oraz realizowania procesu kształcenia zawodowego, a nauczyciele praktycy uczący w takich szkołach byliby dodatkowo premiowani za swoje umiejętności.

SLD mówi także o potrzebie dodatkowego wsparcia finansowego szkół z budżetu państwa w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Lewica uważa, że należy także dążyć do wyszkolenia wszystkich nauczycieli w zakresie zagadnień informatycznych, doposażyć szkolne pracownie komputerowe. Dać uczniom darmowe zestawy edukacyjne oraz zainstalować w każdej szkole bezprzewodowy internet.

Dziennik Gazeta Prawna, 13.09.2011
A.B./A.D., 13 września 2011

Zobacz też:
Debata telewizyjna partii politycznych na temat programów edukacyjnych - notatka (październik 2007)
Analiza programów wyborczych – tylko co my mamy analizować? (październik 2007)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży