Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

"Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencję pod takim tytułem zorganizowały w piątek w Sejmie Polski Komitet ds UNESCO wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pisze Rzeczpospolita. Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds UNESCO prof. Sławomir Ratajski mówił na konferencji o tym, że kultura i sztuka powinny być w centrum edukacji, a nie, jak to zwykle bywa, na jej marginesie. Sztuka pomaga uczyć kreatywnego myślenia, można ją wykorzystać podczas nauki języków albo matematyki. Z badań wynika, że pobudza wyobraźnię, inteligencję, zdolność krytycznego myślenia. Profesor Ratajski przypomniał, że w 2006 r. w Lizbonie opracowano "Mapę drogową UNESCO dla edukacji artystycznej", która zawiera m.in. wskazówki dla nauczycieli, jak łączyć sztukę z nauczaniem przedmiotów ogólnych.

„Edukacja na jak najwyższym poziomie i od najmłodszych lat jest jednym z najważniejszych zadań powstającej strategii rozwoju kapitału społecznego” – zapewniała na konferencji wiceminister kultury Monika Smoleń. Strategia wyznaczy działania do 2020 r. Jak podkreśliła wiceminister Smoleń, najważniejsze z tego, co już zostało zrobione, to porozumienie ministra kultury z minister edukacji dotyczące powrotu lekcji muzyki i plastyki do programu szkół podstawowych i gimnazjów. Dodała, że działa też rządowy program "Kultura", który ma m.in. poprawić dostęp do sztuki mieszkańcom wsi.

Rzeczpospolita, 26 marca 2011
A.R./A.D., 26 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży