Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja międzykulturowa w Białymstoku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku wydała książkę "Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu Ku wzbogacającej różnorodności". Książka jest skierowana jest do nauczycieli, którzy pracują z grupą polsko-czeczeńską i do wszystkich pedagogów, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swoich zajęć. Oprócz przedstawienia problematyki uchodźców, rozwiązań, jakie obowiązują w szkolnictwie francuskim czy charakterystyki projektu "Ku wzbogacającej różnorodności", jaki wolontariusze już "przetrenowali" w dwóch białostockich szkołach, publikacja oferuje gotowe scenariusze zajęć. Rozpisane krok po kroku, z celami, metodami, formami i środkami dydaktycznymi, które można w nich wykorzystać.

Projekt "Ku wzbogacającej różnorodności", na podstawie którego powstała publikacja, realizowali członkowie nieformalnej grupy wolontariuszy wspierający uchodźców w Białymstoku (powstała ona w maju 2008 roku, z inicjatywy pracowników wydziału pedagogiki i psychologii Uniwersytetu w Białymstoku). Stroną redakcyjną zajęły się Katarzyna Potoniec i Anna Młynarczuk. Te same, które "Gazeta Wyborcza" nagrodziła świadectwem otwartego umysłu w III edycji naszego plebiscytu Przystanek Młodzi.

Ich autorski program zajęć z tolerancji pt. "Przygody Innego - pilotażowy program kształtowania wrażliwości na odmienność", dotyczący nie tylko uchodźców z Czeczenii, ma duże szanse na wdrożenie w białostockich przedszkolach i szkołach. Jak bardzo potrzebna jest nauka tolerancji już od najmłodszych lat, pokazują niestety ostatnie incydenty na tle rasistowskim - w Białymstoku i w Łomży.

Osoby spoza Białegostoku mogą otrzymać nieodpłatną publikację pocztą (trzeba tylko pokryć koszty przesyłki). Zamówienia na adres e-mailowy: [email protected].

Gazeta Wyborcza Białystok, 3.11.2009
A.B./A.D., 3 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży