Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja kulturalna w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister kultury Bogdan Zdrojewski planuje podpisanie porozumienia z minister edukacji, Katarzyną Hall w sprawie wprowadzenia do szkół, od 2009 roku, edukacji kulturalnej. Zdaniem ministra Zdrojewskiego trzeba przestać traktować muzykę i plastykę, jako przedmioty trzeciorzędne.

Pomysł ministra kultury pozytywnie oceniają kulturoznawcy, podkreślając, że młody człowiek opuszczając szkołę, powinien aktywnie uczestniczyć w kulturze. Bardziej sceptyczna jest była wiceminister edukacji Irena Dzierzgowska. Choć zaznacza, że jest jak najbardziej przychylna szerokiej edukacji kulturalnej, to przypomina, że rozszerzenie programu nauczania o kolejne przedmioty i dodatkowe godziny jeszcze bardziej obciąży uczniów.

W ocenie wszystkich rozmówców „Dziennika” najsłabszym ogniwem tych zmian może okazać się brak kadry.

Dziennik, 15.01.2008
A. B./I. D., 20 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży