Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja dostanie większe pieniądze z budżetu?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd przyjąć projekt budżetu na rok 2009. Wśród założeń znalazły się zapisy o zwiększeniu nakładów na edukację i naukę. Planowany jest wzrost subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, związany ze wzrostem płac nauczycieli – o 5 proc. od stycznia i o kolejne 5 proc. od września 2009 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 9.09.2008
I. D., 9 września 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży