Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ze szkół powoli znika przysposobienie obronne, na jego miejscu pojawi się nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa.

Na stronie internetowej MEN ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. Projekt przewiduje obowiązkowy podział uczniów na grupy w oddziałach liczących więcej niż 30 osób podczas prowadzenia ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz możliwość organizowania obozów szkoleniowo-wypoczynkowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa podczas ferii. Obozy mogą być organizowane dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum. Rozporządzenie zostało przekazane do podpisu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rzecznik MEN Grzegorz Żurawski tłumaczy, że przysposobienie obronne przygotowywało młodzież na wypadek wojny, a edukacja dla bezpieczeństwa ma być przygotowaniem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w czasie pokoju.

Na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa gimnazjaliści i licealiści dowiedzą się jak postępować w przypadku pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, czy wypadku drogowego. Nauczą się jak ewakuować szkołę, oraz co zrobić w przypadku poparzenia, zatrucia pokarmowego czy chemicznego, porażenia prądem oraz złamania i zwichnięcia. W ramach lekcji odbędą się również zajęcia o profilaktyce HIV i przemocy seksualnej.

MEN BIP, 20.08.2009, Rzeczpospolita, 21.08.2009
A.B./A.D., 20 sierpnia 2009

Zobacz też:
Sejm: nowe zasady WF, edukacja dla bezpieczeństwa zamiast PO
Nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży