Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

E-dzienniki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W tym roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Nowelizacja umożliwiła szkołom i przedszkolom prowadzenie dzienników zajęć i dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej zamiast papierowej. Zgodę na prowadzenie dzienników elektronicznych wydają organy prowadzące szkoły (wcześniej dyrektorzy szkół występowali o taką zgodę do kuratorów oświaty). Dostęp do swoich danych w dzienniku elektronicznym będą mieli również uczniowie i ich rodzice. Zdaniem autorów rozporządzenia, ułatwi to kontakt szkoły z rodzicami, a dane o wynikach ucznia będą przekazywane szybciej.

Serwis Samorządowy PAP, 2.04.2009
A.D./A.B., 2 kwietnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży