Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dziewczynki nie gorsze od chłopców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dziewczynki przegrywają z chłopcami w naukach ścisłych, dlatego, ponieważ wierzymy (i przekonujemy je), że są w tym gorsze – wynika z badań, które objęły 34 kraje. Polacy znaleźli się w grupie nacji najbardziej uprzedzonych wobec kobiet. W badaniach brało udział ponad pół miliona osób, które w latach 2000-08 rozwiązywały prosty test w Internecie. Zajmuje on około dziesięciu minut, a polega na jak najszybszym kojarzeniu ze sobą słów oznaczających płeć (np. on, ona, syn, matka) i dziedziny nauki (fizyka, sztuka, inżynieria, historia). To sposób sprawdzania ukrytych przekonań, do których nie chcemy się przyznać albo których sobie nie uświadamiamy.

Wyniki testu opublikował w poniedziałek "PNAS", pismo Amerykańskiej Akademii Nauk.
Aż 70% testowanych, niezależnie od płci, matematykę oraz przedmioty ścisłe kojarzy raczej z mężczyznami niż z kobietami. Jeśli inżynier – to mężczyzna, natomiast kobieta – to humanistka. Tak w uproszczeniu działa stereotyp, powtarzający się w każdym z 34 badanych krajów. Za badań wynika jednak, że siła stereotypu jest różna: największa w Chinach, zaraz potem w Polsce, Rumunii, Holandii i na Węgrzech. Z testu na Implicit.harvard.edu wynika, że 80% jego polskich uczestników uważa, że kobiety są mniej uzdolnione w dziedzinie nauk ścisłych.

Z badań wynika także, że stereotypy mają wyraźny wpływ na osiągnięcia dziewcząt w nauce. Naukowcy porównywali wyniki sprawdzianów z matematyki i przedmiotów ścisłych na koniec ósmej klasy w poszczególnych krajach: w tych państwach, gdzie siła stereotypu jest najmniejsza, np. skandynawskich, wyniki dziewcząt nie różnią się znacząco od wyników chłopców. Im zaś przekonanie o wrodzonych zdolnościach jest większe, tym większy rozziew między osiągnięciami obu płci. „A to znaczy, że są one skutkiem różnic w kulturze, a nie w biologii” – mówi główny autor pracy Brian Nosek z Uniwersytetu Wirginii.

Potwierdzają to inne eksperymenty, np. opisane trzy lata temu w "Science" badanie, w którym kanadyjscy psychologowie przetestowali z matematyki 220 dziewcząt. Wcześniej podzielili je na grupy, którym dali do przeczytania różne eseje. Jeden był o tym, że kobiety są genetycznie mniej uzdolnione w matematyce. Dziewczyny, które przeczytały ten esej, osiągnęły wynik dwa razy gorszy, niż najlepsza z grup. Wiara w nieubłaganą siłę genów prowadziła do samospełniającej się przepowiedni.

„Kiedy dziewczęta słyszą, że są mniej zdolne, tracą motywację do nauki” – mówi dr Norbert Maliszewski, psycholog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator badań w Polsce. Ponadto nauczyciele, przekonani, że chłopcy są zdolniejsi, na nich skupiają większą uwagę.

Ten stereotyp ulega samowzmocnieniu – podkreśla prof. Brian Nosek. Pod jego wpływem kobiety rezygnują z kariery w naukach ścisłych, a ich mała reprezentacja w tych dziedzinach tylko pogłębia przekonanie, że są mniej zdolne.

Gazeta Wyborcza, 24.06.2009
A.D./A.B., 24 czerwca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży