Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dystrybucja trzeciej części "Naszego Elementarza"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
5 grudnia rozpoczęła się dystrybucja do szkół trzeciej części podręcznika „Nasz Elementarz” (wersja standardowa). Książki najpóźniej do 18 grudnia br. powinny dotrzeć do wszystkich szkół. Szkoły nie muszą już składać zamówień na podręczniki w aplikacji: lista dystrybucyjna została opracowana i zweryfikowana już podczas dostarczania drugiej części podręcznika- informuje MEN.

Podobnie jak w przypadku pierwszej i drugiej części, konieczne jest potwierdzenie odbioru podręcznika ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy. Jednocześnie, po raz pierwszy w ramach procesu dystrybucji podręczników, należy wskazać liczbę odebranych paczek dostarczonych przez dystrybutora.

W przypadku otrzymania mniejszej liczby podręczników, niż wynika to z listy dystrybucyjnej, należy wskazać w aplikacji liczbę faktycznie otrzymanych egzemplarzy pozostawiając status zamówienia „dostarczono mniej”.

W przypadku otrzymania większej liczby podręczników, niż wynika z listy dystrybucyjnej, należy poinformować o tym fakcie koordynatora dystrybucji w firmie dystrybucyjnej podając dane szkoły i liczbę dodatkowych egzemplarzy, które dystrybutor powinien od Państwa odebrać.

Jeżeli wśród podręczników dostarczonych do szkół, znajdą się egzemplarze wadliwe fabrycznie (wada fizyczna papieru uniemożliwiająca korzystanie z całości lub części podręcznika, zszycie jedną zszywką, brak zszywki, pomylona kolejność stron, brak stron, zszycie „do góry nogami”, rozmazany druk, itp.), należy je przekazać do koordynatora w kuratorium oświaty, który wymieni z rezerwy pozostającej w jego dyspozycji. Liczbę wadliwych podręczników należy wpisać w aplikacji, opisując wadę.

Jeśli dostarczone podręczniki będą nosiły ślady uszkodzenia podczas pakowania lub transportu, należy liczbę uszkodzonych podręczników wraz z opisem powstałego uszkodzenia wpisać w aplikacji. Dystrybutor będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych podręczników.

Na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/ znajdują się linki do instrukcji logowania do strefy oraz instrukcji zmiany hasła.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania aplikacji znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej. MEN uruchomiło też specjalny adres mailowy i infolinię, pod którymi można szukać pomocy w sprawach związanych z dystrybucją.

MEN, 04.12.2014

S.K., 14 grudnia 2014

Zobacz też:
Szkoły otrzymały drugą część „Naszego elementarza” (listopad 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży