Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dyskusje o maturach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Głos Nauczycielski” zapytał swoich czytelników o ocenę nowego systemu maturalnego. 19 proc. uczestników ankiety (88 głosów) uważało, że system maturalny trzeba poprawić, a 16 proc. (72 głosy) - że należy przywrócić dodatkowe egzaminy wstępne na studia. Identyczna liczba uczestników sondy zaznaczyła możliwość "trzeba zlikwidować maturę i zastąpić ją egzaminami wstępnymi na wyższe uczelnie", a 8 proc. (37 głosy) - "obowiązujący dziś system jest słuszny".

W ankiecie wzięło udział  453 internautów i internautek.

Tymczasem Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w podjętej uchwale domaga się, aby maturzysta obowiązkowo zdawał pięć pisemnych egzaminów, a nie trzy jak obecnie. W części do wyboru licealista lub licealistka musiałby wybrać dwa przedmioty, które zdawałby na poziomie rozszerzonym.

Kolejna propozycja dotyczy puli przedmiotów do wyboru. Miałyby zostać stworzone dwa koszyki. W pierwszym znalazłyby się: język polski, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia i historia. W drugim pozostałe przedmioty: języki obce, mniejszości i regionalne, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz historia sztuki. Maturzysta wybierałby co najmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym z pierwszego koszyka.

Rektorzy apelują, aby z puli maturalnych przedmiotów wykreślone zostały wiedza o tańcu, łacina i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki oraz filozofia. Argumentują, że część tych przedmiotów jest wybierana przez śladowy odsetek maturzystów, w przypadku innych wskazują na niski poziom i rangę nauczania.

Propozycję dobrze ocenia MEN, a według Gazety Prawnej – także dyrektorzy szkół.

Dziennik Gazeta Prawna, 27.05.2011, Głos Nauczycielski, 30.05.201
A.B./A.D., 30 maja 2011

Zobacz też:
Trwają prace nad zmianą matur

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży