Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dwa rozporządzenia podpisane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Rozporządzenie uzależnia wysokość subwencji od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Minister, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisała także rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z art. 14 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” i doprecyzowuje przepisy odnoszące się do naliczania wysokości ryczałtu należnego uczniom odbywającym praktyczna naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy.

MEN, 17.12.2010
A.B./A.D., 17 grudnia 2010

Zobacz też:
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży