Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dwa projekty zmian w ustawie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822), przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Rząd popiera kierunek zmian przedstawionych w poselskim projekcie nowelizacji. Rada Ministrów uważa jednak, że część przepisów wymaga doprecyzowania.

Zdaniem rządu, zmiany zmierzające do upowszechnienia wychowania przedszkolnego, unormowania spraw finansowych nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych, ulepszenia koordynacji działalności komisji egzaminacyjnych oraz doprecyzowania zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i internatów istotnie wpłyną na poprawę systemu oświaty. Dotyczy to również pozostałych propozycji, w tym ustalania listy szkolnych zestawów podręczników, wyboru programów nauczania oraz doprecyzowania przepisów odnoszących się do składów komisji konkursowych przy wyborze kuratorów oświaty.

Ze względu na fakt, że propozycje poselskie mają wpływ na zadania i budżety jednostek samorządu terytorialnego, np. w sprawach finansowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich, rząd proponuje przeprowadzenie konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jednocześnie rząd podkreśla, że przygotował własny projekt i opowiada się za równoczesnym prowadzeniem dalszych prac parlamentarnych nad oboma projektami.”
www.kprm.gov.pl, 23.01.07
A. D., 25 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży