Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Droższe miniprzedszkola?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 2011 roku zwiększy się minimalny tygodniowy wymiar zajęć w punktach i zespołach wychowania przedszkolnego. Oznacza to większe wydatki dla gmin na ich utrzymanie. Taką zmianę zakłada przygotowany przez MEN projekt rozporządzenia w sprawie organizacji tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

Projekt przewiduje, że zarówno w publicznych, jak i prywatnych małych przedszkolach minimalna liczba zajęć wyniesie tak jak do tej pory 3 godziny dziennie. Zwiększy się natomiast minimalny tygodniowy wymiar zajęć, który będzie uzależniony od liczby dzieci uczęszczającej do danej placówki. W grupie 3-12 dzieci wyniesie 12 godz., w grupie 13-16 dzieci tygodniowa liczba zajęć będzie wyższa o 3 godz., a w grupie 17-20 dzieci będzie to 20 godz. zajęć tygodniowo. Aż 25 godz. zajęć tygodniowo będą musiały zapewnić te placówki, do których będzie chodziło 25 dzieci. Obecnie najwyższy minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godz. tygodniowo.

„Takie sztywne uzależnienie godzin zajęć od liczby dzieci stanowi problem dla gmin, bo w ciągu roku często zmienia się wielkość grup” – mówiła w Gazecie Prawnej Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Gminy jako organy prowadzące miniprzedszkola będą mogły wprowadzić większy wymiar zajęć niż ten określony w przepisach. Aby pokryć wyższe koszty, od 1 września gminy będą mogły pobierać od rodziców opłaty za udział dziecka w tych zajęciach, które są organizowane w czasie przekraczającym 5 godziny pobytu dziecka w placówce – wynika to ze zmienionej 5 sierpnia Ustawy o systemie oświaty.

Gazeta Prawna, 27.08.2010
A.B./A.D., 27 sierpnia 2010

Zobacz też:
Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży