Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dofinansowanie podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
5 sierpnia na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku. Uchwała zakłada, że dofinansowanie zakupu podręczników dostaną rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych, klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i sześciolatków objętych obowiązkową edukacją przedszkolną w tzw. zerówce. Na realizację programu w 2008 r. przeznaczono ponad 50 mln zł z budżetu państwa.

Minister edukacji Katarzyna Hall poinformowała po posiedzeniu rządu, że dofinansowanie będzie przysługiwało dzieciom w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 351 zł, tzn. takim, które uprawnione są do świadczeń pomocy społecznej. Według Hall, programem zostanie objęte ok. 400 tys. dzieci. Aby dostać zwrot kosztów zakupu podręczników, trzeba zgłosić się do dyrektora placówki, w której uczy się dziecko, czyli szkoły lub przedszkola.

Rzeczpospolita, 5.08 2008
A. B., A. D. , 5 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży