Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic klas trzecich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uczniowie i uczennice klas trzecich szkół podstawowych, choć nie są objęci nową podstawą programową, będą mieli w najbliższym roku szkolnym dodatkowe zajęcia finansowane przez UE.

MEN przekazało samorządom województw do realizacji unijny program tzw. indywidualizacji nauczania, który przewiduje organizację dodatkowych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej. Budżet programu wynosi 600 mln zł. Dziewięć województw zdecydowało się rozpocząć go już w tym roku, pozostałe – w przyszłym. Szkoły będą mogły organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych, a także gimnastykę korekcyjną czy zajęcia z logopedą.

Indywidualną pracę z uczniami klas I-III przewiduje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, najpierw w klasach pierwszych i 10/2011 obejmie pierwsze i klasy drugie. Unijny program przygotowany przez MEN na lata 2010 – 2013 przewiduje możliwość organizowania dodatkowych zajęć dla trzech roczników.

Dyrektorzy szkół i gminy mają wątpliwości, czy już w tym roku mogą uwzględnić udział w projekcie uczniów klas trzecich, skoro nie są objęci nową podstawą programową. zwróciła się o stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN wyjaśnia, że zajęcia powinny być organizowane również dla uczniów klas trzecich z tego rocznika, który obejmuje stara podstawa programowa.”Gazeta Prawna” zwróciła się do MEN o stanowisko w tej sprawie. Ministerstwo wyjaśnia, że zajęcia powinny być organizowane również dla uczniów klas trzecich, które realizują starą podstawę programową.

Gazeta Prawna, 12.07.2010
A.B./A.D., 12 lipca 2010

Zobacz też:
Zajęcia wyrównawcze za pieniądze UE (październik 2009)
Projekt "Indywidualizacja nauczania" (listopad 2009)
Pieniądze europejskie w edukacji (grudzień 2009)
Ponad 600 mln dla podstawówek (maj 2010)


Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży