Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dodatkowe środki na naukę uczniów-uchodźców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Samorządy dostaną dodatkowe środki na naukę dzieci, które przebywają w ośrodkach dla uchodźców - wynika z rozporządzenia minister edukacji Katarzyny Hall w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2010 r.

W tym roku subwencja oświatowa ma wynieść 35 mld zł. Dzielona będzie między samorządy na podstawie algorytmu, który jest opisany w załączniku do rozporządzenia. Kwota bazowa przypadająca na daną szkołę może być zwiększana o mnożniki, tzw. wagi, których jest 40.

Dwie z wag (P-9 i P-10), dotyczą uczniów z mniejszości narodowych, etnicznych lub posługujących się językiem regionalnym. W tym roku wagami tymi objęci są także uczniowie podlegający w Polsce obowiązkowi szkolnemu, a niebędący obywatelami polskimi, korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego.

Rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej weszło w życie z dniem 1 stycznia.

Gazeta Prawna, 4.01.2010
A.B./A.D., 4 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży