Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dodatkowe środki dla szkół podstawowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrektorzy szkół podstawowych mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na doposażenie budynków i dożywianie dzieci.

W 2012 roku do pierwszych klas trafią wszystkie dzieci sześcioletnie. Do tego czasu dyrektorzy szkół muszą przygotować się na przyjęcie maluchów. MEN przeznaczyło na ten cel dodatkowe pieniądze (w 2011 roku 150 mln zł). Szkoły mogą ubiegać się o te środki już teraz w ramach programu Radosna Szkoła. Będę one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń do wyposażenia miejsc zabaw w szkole, tj. mebli, tablic i zabawek. Szkoły z tego programu mogą również ubiegać się o dotacje na budowę placów zabaw.

Szkoły, które w tym roku nie dostały wsparcia finansowego, mają szansę na otrzymanie go w pierwszej kolejności w ramach przyszłorocznej edycji programu. Termin składania wniosków do organów prowadzanych szkoły upływa 10 października 2010 roku. Podstawówki mogą ubiegać się także o otrzymanie dodatkowych środków na dożywianie dzieci. Placówki oświatowe, które chcą uczestniczyć w tym programie, mają do jutra czas na złożenie wniosku do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy.

Gazeta Prawna, 30.08.2010
A.B./A.D., 30 sierpnia 2010

Zobacz też:
Informacja MEN o stanie przygotowania samorządów do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (lipiec 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży