Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Do końca września Rada Ministrów zaakceptuje projekt ustawy o SIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zgodnie z planem prac rządu do końca września ministrowie powinni zaakceptować projekt nowej ustawy o systemie informacji oświatowej. Zdaniem MEN, obecne regulacje dotyczące SIO nie dają możliwości kontrolowania kompletności zbieranych danych, a samorządy nie są wyposażone w odpowiednie narzędzia analityczne, które ułatwiałyby weryfikację danych wprowadzonych przez szkoły.

Nowa ustawa będzie zawierała m.in. określenie sposobu tworzenia ewidencji uczniów, nauczycieli oraz rejestru szkół i placówek systemu oświaty, dostosowanie zakresu gromadzonych danych do potrzeb kreowania polityki edukacyjnej oraz doprecyzowanie sposobu gromadzenia danych (przejście z systemu rozproszonego do systemu pozwalającego na wprowadzanie i weryfikowanie danych przez stronę internetową).

Serwis Samorządowy PAP, 17.08.2010
A.B./A.D., 17 sierpnia 2010

Zobacz też:
Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży