Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Do końca 2007 wcześniejsze emerytury bez wypowiedzenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nauczyciele, którzy do końca 2007 roku uzyskają – zgodnie z obecnymi przepisami Karty Nauczyciela – uprawnienia do przejścia na wcześniejsze emerytury, będą mogli przejść na nie również po 1 stycznia 2008 roku – wynika z komunikatu rzecznika rządu Jana Dziedziczaka.

Obecnie, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym. Choć przepisy obowiązują do końca roku, to nauczyciele chcący skorzystać z nich muszą złożyć wypowiedzenie na trzy miesiące przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli do końca maja.

W komunikacie Dziedziczak wyjaśnił, że w przekazanym pod koniec kwietnia do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, zaproponowano zmianę art. 88 Karty Nauczyciela, polegającą na odstąpieniu od spełnienia do końca 2007 r. warunku rozwiązania stosunku pracy.
(Rzeczpospolita 22.05.2007)
I. D., 27 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży