Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dla kogo miejsca w przedszkolach?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
2 marca weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty przesuwająca do 1.09.2014 r. wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków. – do tego czasu o posłaniu sześciolatka do szkoły decydować będą rodzice. Dyrektor placówki będzie miał obowiązek przyjąć dziecko do szkoły, jeśli rodzice tak zadecydują. Ponadto wszystkie 5-latki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Nabór do przedszkoli zaczął się w marcu, rejestracja trwa do połowy kwietnia, jednak w niektórych gminach kończy się wcześniej. Do końca kwietnia dyrektorzy muszą przesłać do gmin plan nowego roku szkolnego. To ogranicza późniejszy nabór – przypomina Gazeta Prawna.

Nabór do szkół zaczął się w marcu. W indywidualnych przypadkach można zgłosić dziecko do wybranej placówki nawet w sierpniu. Przy zapisie do szkół, w odróżnieniu od przedszkoli, obowiązuje rejonizacja. To oznacza, że dyrektor placówki ma obowiązek przyjąć ucznia (6- i 7-letniego) ze swojego rejonu, niezależnie od stanu technicznego placówki. Można składać papiery do innych szkół, tu jednak przyjęcie jest uzależnione od liczby miejsc.

Jeżeli rodzic zmieni decyzję i będzie chciał 6-latka przenieść z przedszkola do szkoły, może to zrobić nawet w trakcie roku szkolnego. To samo można zrobić w odwrotnej sytuacji: 6-latka można wycofać z pierwszej klasy i przenieść do oddziału przedszkolnego w szkole lub przedszkolu. Gmina nie może odmówić.

Przy przyjęciu 6-latka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni pedagogicznej o gotowości szkolnej. Decyzję podejmuje rodzic. Przy zapisywaniu 6-latka do szkoły warto zwrócić uwagę, czy w klasie jest kącik zabaw, czy są klasy tylko dla 6-latków oraz czy klasy I – III są oddzielone od reszty klas. Istotne jest również, czy szkoła pracuje zmianowo i zapewnia opiekę  po zajęciach.

Sześciolatki, które nie pójdą do I klasy, zajmą miejsca w przedszkolach przeznaczone dla młodszych dzieci. Gmina ma ustawowy obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne pięcio- i sześciolatkom, które nie podjęły nauki w szkole. Młodsze dzieci mają zatem szansę dostać się do publicznej placówki wyłącznie, jeżeli akurat znajdą się dla nich jakieś wolne miejsca.

Brak miejsc dla najmłodszych prowadzi do patologii. Aby dziecko dostało się do przedszkola, jego rodzice są w stanie łamać prawo: fałszują dane o miejscu zamieszkania, zatrudnieniu czy stanie cywilnym. Największe szanse na uzyskanie miejsca ma bowiem pracujący samotny rodzic, zameldowany w pobliżu placówki, do której składa podanie.

Głos Nauczycielski, 2.03.2012, Dziennik Gazeta Prawna, 12.03.2012, Dziennik Gazeta Prawna, 14.03.2012
A.B./A.D., 14 marca 2012

Zobacz też:
Wyjaśnienie MEN dotyczące sześciolatków (styczeń 2012)
Samorządy o sześciolatkach (grudzień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży