Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Debata społeczna na temat Polskich Ram Kwalifikacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 150 przedstawicieli organizacji społecznych, w tym pracodawcy, związki zawodowe, przedstawiciele środowisk edukacyjnych wzięło udział w pierwszym spotkaniu, dotyczącym polskiego modelu ram kwalifikacji, które odbyło się 16.02. w Warszawie.

Wiceminister Lilla Jaroń opowiedziała o projekcie dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, przyjętym 4 lutego 2011 r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. Podczas debaty omówiono następujące obszary projektu:

- model PRK oferujący najwięcej możliwości osiągania poziomu kwalifikacji przez uczących się: poziomy kwalifikacji wraz z wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności oraz kompetencji indywidualnych i społecznych;
- proces osiągania kwalifikacji oparty na efektach uczenia się - ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie;
- system potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie.

Następne spotkania w ramach debaty odbędą się 8 i 29 marca 2011 r.

MEN, 22.02.2011
A.B./A.D., 16 lutego 2011

Zobacz też:
Projekt wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (listopad 2009)
Otwarcie debaty społecznej nad modelem KRK (listopad 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży