Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dane z raportu OECD „Education at a Glance 2011"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Serwis Samorządowy PAP przedstawił zestawienia zawarte w raporcie OECD, z których wynika m.in., że polscy nauczyciele spędzają najmniej czasu przy tablicy, ale ich wynagrodzenie w przeliczeniu na godziny jest również na końcu listy.

Okazuje się, że polscy nauczyciele spędzają w szkole rocznie 486 godzin – to średnia wyliczona z prezentowanych przez OECD danych dla poszczególnych etapów nauczania (489 godzin w szkołach podstawowych, 483 w gimnazjach i 486 w szkołach średnich). Taki wynik plasuje Polskę na przedostatnim miejscu pod względem liczby tzw. godzin tablicowych. Tylko greccy nauczyciele pracują nieco mniej, średnio 480 godzin rocznie.

Z raportu OECD wynika również, że zarobki polskich pedagogów są jednymi z najniższych. Mniejsze wynagrodzenie otrzymują tylko nauczyciele z Estonii, Węgier, Słowacji i Indonezji.

OECD zaznacza w raporcie, że nauczycielskie pensje są tylko jednym z elementów wynagrodzenia pedagogów, mają oni bowiem również inne korzyści, takie jak regionalne dodatki, zasiłki rodzinne czy ulgi w transporcie publicznym. „Wszystko to trzeba mieć na uwadze przy porównywaniu nauczycielskich wynagrodzeń w poszczególnych krajach" – zaznacza OECD. W większości krajów OECD wynagrodzenie nauczycieli wzrasta wraz z poziomem edukacji, na którym uczą.

Z dostępnych danych z okresu między 1995 i 2009 rokiem wynika, że pensje nauczycieli wzrosły w większości krajów. Wyjątkami są Francja i Szwajcaria, gdzie nastąpił spadek wynagrodzeń nauczycieli w tym okresie.

Polska nie odbiega od innych państw członkowskich OECD pod względem części swojego PKB przeznaczanego na oświatę. Raport pokazuje, że kraje OECD wydają średnio - według danych z 2008 roku - 6,1 proc. swojego produktu krajowego brutto na edukację wszystkich szczebli. W latach 2000-2008 obliczane w ten sposób nakłady na oświatę wzrosły w ponad trzech czwartych wymienionych w raporcie państw.

Najwięcej na edukację – ponad 7 proc. PKB - przeznacza się w Chile, Korei Południowej, Danii, USA, Islandii, Izraelu i Norwegii. Polska znajduje się w tej stawce blisko statystycznej średniej z 5,7 proc. PKB; od 2000 roku podniosła ona minimalnie - o 0,1 proc. - nakłady w tej dziedzinie.

Serwis Samorządowy PAP, 27.09.2011
A.B./A.D., 27 września 2011

Zobacz też:
Edwin Bendyk na swoim blogu komentuje raport OECD i publikacje w Gazecie Prawnej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży