Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy wreszcie znikną domy dziecka?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
28 kwietnia Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Szybsze adopcje, asystent dla rodzin w kryzysie, dzieci nie odbierane pochopnie rodzicom - to część założeń wyczekiwanej ustawy.

Zdaniem fachowców często zbyt pochopnie dzieci odbierano rodzicom, nie próbując wcześniej pomóc im wyjść z tarapatów. Nowe przepisy wprowadzają min. tzw. asystenta rodziny, który lub która ma wspierać ludzi w trudnych sytuacjach. Jeśli rodzina naturalna nie będzie w stanie dobrze opiekować się dziećmi, przejmie je rodzina zastępcze.

Dzięki ustawie w ciągu 10 lat zniknąć mają instytucjonalne domy dziecka. Pozostaną tylko placówki dla nastolatków z poważnymi zaburzeniami. Wszystkimi dziećmi do lat 10 mają zając się rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Ustawa skraca również procedurę adopcyjną. W gminach powstaną instytucje organizujące rodzicielstwo zastępcze. Będą niezależne od Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Gmina będzie mogła powierzyć ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Rodziny zastępcze wspierać ma koordynator.

Gazeta Wyborcza, 29.04.2011
A.B./A.D., 29 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży