Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy warto „Wychowywać do życia w rodzinie”?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” przekonuje, że warto, aby przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” stał się obowiązkowy. Wiedza na temat życia seksualnego i budowania relacji powinna być zgodna z aktualnym stanem wiedzy naukowej, standardami międzynarodowymi i wolna od nacisków światopoglądowych.

Obszerny program edukacji seksualnej ma za zadanie uzupełnić luki w wiedzy o emocjach, relacjach i dać uczniowi umiejętności interpersonalne. Edukacja seksualna to także wiedza o prawach, w tym prawach pacjenta. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” jest grupką dwadzieściorga młodych idealistów, chcących pomagać niewiele od siebie młodszym kolegom i koleżankom.

Gazeta Wyborcza, 30.07.2008
I. D., 30 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży