Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy w liceum łatwiej będzie zdać do następnej klasy?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W najnowszym rozporządzeniu w sprawie oceniania Ministerstwo Edukacji umieściło zapis, że ocena niedostateczna nie przeszkadza w promocji do następnej klasy. Projekt rozporządzenia trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Resort oświaty tłumaczy, że możliwość przechodzenia do następnej klasy - nawet po oblaniu egzaminu poprawkowego - istnieje już w szkołach podstawowych i gimnazjach. Teraz chce dać taką same prawa uczniom szkół ponadgimnazjalnych. - Zmiana pozwoli na równe traktowanie uczniów każdego typu szkoły – twierdzi Jerzy Barski, doradca ministra edukacji i wyjaśnia, że taka zasada już od 2007 r. obowiązuje w podstawówkach i gimnazjach. MEN jest gotowe zrezygnować z wprowadzania tego pomysłu, jeśli w trakcie konsultacji otrzyma „przekonujące argumenty”.

MEN chce także umożliwić uczniom zdawanie egzaminu poprawkowego z dwu przedmiotów, z których dostali ocenę niedostateczną. Do tej pory można było poprawiać tylko jeden przedmiot, drugi zaś - w wyjątkowej sytuacji, za zgodą rady pedagogicznej.

Gazeta Prawna i Rzeczpospolita, komentując projekt MEN, zamieszczają liczne krytyczne głosy, podnoszone w tej sprawie.

Gazeta Prawna, 19.05.2010, Rzeczpospolita, 20 maja 2010
A.B./A.D./A.R., 20 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży