Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zamierza zmienić kryteria rekrutacji na uczelnie wyższe?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 2005 roku uczelnie przyjmują studentów na podstawie wyników matur. Jedynie na niektóre wydziały, za zgodą ministra nauki, mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy sprawnościowe.

Ostatnio pojawiły się głosy krytyczne, wobec tak prowadzonego naboru. „W przypadku studiów humanistycznych dialog z kandydatem, w czasie którego można zapytać np. o ważne lektury, porozmawiać o dziedzinie, która go interesuje, pozwoliłby wyłowić talent, którego nie widać, gdy patrzy się na cyferki” mówi w rozmowie z „Rzeczypospolitą” prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego..

O zmianie kryteriów naboru dyskutuje się już w Ministerstwie Nauki. Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka resortu, potwierdza, że trwają konsultacje nad wprowadzeniem zasad, które pozwoliłyby każdemu kandydatowi wykazać się „osiągnięciami i atutami, które nie wynikają bezpośrednio z ocen maturalnych”. Jednocześnie mają zapewnić zachowanie obiektywnych kryteriów naboru. Prof. Tomasz Borecki, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor SGGW, zauważa, że przyjmowanie na podstawie rozmów może sprawić, że kryteria naboru nie będą jednak tak obiektywne, jak przyjmowanie na podstawie ocen.

Rzeczpospolita, 21.07.2008
I. D., 21 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży