Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy gminy będą zapewniać nauczycielom i nauczycielkom pomoce dydaktyczne?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Gazeta Prawna, do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia MEN w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, od września dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić nauczycielom i nauczycielkom niezbędne materiały do prowadzenia zajęć. Z tego obowiązku rozliczą ich kuratorzy. Szkoły będą musiały wyposażyć nauczycieli w niezbędne pomoce dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które są potrzebne do prowadzenia zajęć. O ich zakupie zdecydują dyrektorzy.

Od 10 lat MEN nie wydało tego rozporządzenia, a wcześniej w tym zakresie obowiązywało jedynie zarządzenie ministra. W efekcie nauczyciele w części szkół musieli we własnym zakresie zaopatrzyć się m.in. w podręczniki do prowadzenia zajęć, mapy lub plansze. Po wejściu w życie rozporządzenia wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć będą przysługiwały nauczycielowi nieodpłatnie.

W rozporządzeniu nie został określony wykaz materiałów, jakie pedagog prowadzący zajęcia z określonego przedmiotu powinien mieć zagwarantowane. Będzie go określał dyrektor szkoły. Jedynym szczegółowym obowiązkiem ciążącym na dyrektorach szkół będzie wyposażenie bibliotek w podstawy programowe, podręczniki do realizacji szkolnych programów nauczania i czasopisma metodyczne, związane z nauczanymi przedmiotami lub prowadzonymi zajęciami. Takie zapotrzebowanie złożą dyrektorowi szkół nauczyciele. Środki na ten cel będzie musiała wygospodarować gmina.

Gazeta Prawna, 14.07.2010
A.B./A.D., 14 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży