Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy będzie umowa społeczna między ZNP a nowym rządem?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
6 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z propozycją zawarcia umowy społecznej między ZNP a nowym rządem. Umowa ma dotyczyć unowocześniania systemu edukacji, wyrównywania szans edukacyjnych, podniesienia prestiżu zawodowego i płac nauczycieli. W umowie wymienia się takie zagadnienia, jak: ustrój szkolny, edukacja przedszkolna, system opieki i wsparcia wychowawczego, zasady finansowania, miejsce szkolnictwa niepublicznego, programy nauczania, system nadzoru i doradztwa, egzaminy zewnętrzne, powołanie Krajowej Rady Edukacyjnej.

Głos Nauczycielski, 6.11.2007
I. D., 16 listopada 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży