Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czteroletnie licea raczej nie wrócą

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według wiceministra Zbigniewa Marciniaka, wydłużenia nauki w szkołach i powrót do czteroletnich liceów jest „mało prawdopodobny”. Minister podkreśla, że tęsknota za czteroletnim liceum, którą wyraża część nauczycieli, to „przejaw nieufności do efektów pracy gimnazjów”. Tymczasem wg ministerstwa, uczniowie po gimnazjum będą musieli spełniać określone, szczegółowo opisane wymagania – system powinien być jasny i oparty na zaufaniu. Minister Marciniak podkreślił także, że we wszystkich krajach europejskich nauka trwa 12 lat i nie ma uzasadnienia dla jej wydłużania w Polsce.

Głos Nauczycielski, 12.05.2008
A. D., 12 maja 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży