Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czarna lista w Łodzi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Urząd Miasta Łodzi tworzy imienną listę uczniów, sprawiających trudności wychowawcze. Pracę nad projektem takiej bazy rozpoczęły się w Łodzi dwa lata temu. Wiceprezydentem miasta, odpowiedzialnym za szkoły był wówczas obecny wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski (LPR). Tabelki najprawdopodobniej trafią do szkół jeszcze w styczniu. W każdej szkole pedagog będzie miał obowiązek podać w nich dane „trudnych” uczniów – imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres – a także opisać problemy, które ma uczeń oraz podać, jakie działania w związku z tymi problemami podejmuje szkoła.
Wg informacji, podanych w Gazecie Wyborczej, projekt skrytykował Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia. Sprawą zajmie się także Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, który planuje wystąpić do łódzkiego urzędu z zapytaniem o podstawę prawną projektu.
("Gazeta Wyborcza" 12.01.2007)
A. D., 12 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży