Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

CODN zakończył projekt „Wdrażanie podstawy programowej…”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CODN ukazała się informacja o zakończeniu przez CODN realizacji projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”.

Projekt realizowany był we współpracy z MEN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3.

W ramach realizacji dwóch zadań projektu (zadanie 5 - uruchomienie i utrzymanie platformy e-learningowej oraz zadanie 9 - przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych) powstały materiały edukacyjne dotyczące rozwiązań metodycznych związanych z nową podstawą programową w poszczególnych przedmiotach.

CODN zachęca wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi materiałami. Są one dostępne w Bibliotece Cyfrowej CODN.

W wyniku realizacji zadania 9 zostali przygotowani eksperci przedmiotowi do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą programową.

W załączniku do informacji zamieszczono listę osób, które uzyskały tytuł wojewódzkiego eksperta przedmiotowego.

CODN, 29.12.2009
A.B./A.D., 29 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży